Startdag for nye ph.d.-kandidater 2014

Onsdag 23. oktober ble det arrangert startdag for nye ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultet i Bergen. Seks nye kandidater og to veiledere deltok på seminaret på Hotel Holberg i Strandgaten, hvor prodekan for forskning Einar Thomassen og fakultetsdirektør Trine Moe ønsket velkommen.

På seminaret presenterte representanter fra fakultetet og instituttene forskerutdanningsløpet. De oppmøtte fikk særlig informasjon om opplæringsdelen av forskerutdanningen ved UiB. Rasmus Slåttelid fra SVT fortalte om kurset i vitenskapsteori, og det ble presentert tre kurs i overførbare ferdigheter – bibliotekets forskningsoversiktskurs, universitetspedagogikk for stipendiater og Josie Dixons kurs i akademisk skriving på engelsk. De formelle sidene ved forskerutdanningsløpet ble også diskutert, med utgangspunkt i dokumentasjonskrav, årsrapportering og pliktarbeid. Stip-HF var som medarrangør også til stede og presenterte seg og sitt.

Seminardelen av startdagen ble avsluttet med en panelsamtale om veiledning. Et panel bestående av veilederne Roger Strand (SVT), Håkan Rydving (AHKR) og Åse Johnsen (IF) og de nylig disputerte doktorene Bjørnar M. Vik (AHKR) og Anders M. Gullestad (LLE) diskuterte veiledning med hverandre og de oppmøtte, kyndig moderert av Knut Melvær (Stip-HF).

De fremmøtte ga i etterkant uttrykk for at de hadde hatt godt utbytte av startdagen. Det var litt få deltakere sammenlignet med tidligere år, men dette har sammenheng med at det har vært relativt få nyansettelser det siste året. Startdagsutvalget diskuterte på forhånd også hvordan ikke-norskspråklige ph.d.-kandidater kunne integreres i startdagen, men dessverre var det bare norskspråklige kandidater som meldte seg på.

Stip-HF arrangerte på kveldstid middag for de nye ph.d.-kandidatene på Finnegaardsstuene, hvor prodekan Einar Thomassen også var med.

Terje Breigutu Moseng

Programmet for startdagen kan leses her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *