Om STIP-HF

cropped-1396437_10151774042748922_565038312_n-1.jpg

STIP-HF, ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg.

STIP-HF, is an interest committee for all PhD Candidates at the Faculty of Humanities in both academic politics and social matters.

Social Media: FACEBOOK group

Last ned: Vedtekter STIP-HF revidert 2015 (.pdf)

Download English version: STIP-HF regulations (.pdf)

STIP-HF er et utvalg som jobber for alle som er tatt opp på forskerutdanningen ved fakultet. Utvalgets møter er åpne for alle ph.d.-kandidater ved fakultetet. Ta kontakt om det er saker dere ønsker at vi skal jobbe med, eller om det er arrangement dere ønsker at vi skal arrangere.

E-post-adressen til STIP-HF er stip-hf@uib.no.

STIP-HF’s email adress is stip-hf@uib.no.

STIP-HF velges for ett år om gangen på et allmøte for alle ph.d.-kandidater i starten av vårsemesteret. STIP-HF skal bestå av mellom tre og seks medlemmer, om mulig med representanter fra så mange av fakultetets enheter som mulig og ellers bredt sammensatt.

Alle ph.d.-kandidater ved HF har stemmerett og er valgbare på allmøtet.

The members of STIP-HF are elected for one year at a time at the general meeting at the beginning of the spring semester. STIP-HF is to be comprised of three up to six members, with representatives from as many units of the faculty as possible, and otherwise comprised of a diverse group of members.

All PhD Candidates at HF hold a vote and may be elected at the general meeting.

Medlemmer 2018 / Members 2018

  • Line Grønstad, leder (AHKR)
  • Juliane Marie-Therese Tiemann, sekretær (LLE)
  • Magnus Halsnes, (AHKR)
  • Francis Oloko (IF)
  • Ragnhild Gjefsen (LLE)
  • Kristoffer Løkken Økland (AHKR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *