Tag Archives: FFU

Referat frå møtet i STIP-HF 28. april 2014

Til stades: Terje Moseng, Pål B. Svenungsen, Guro Sandnes,  Knut Melvær, Benedikte Vardøy (sekretær)

1. STIP-HF kjem til å publisera ein rapport om rettleiingsforholdet i laupet av veka, basert på svar på den anonyme spørjeundersøkinga om emnet som har vore distribuert blant stipendiatane dei siste vekene. Rapporten vil bli publisert på STIP-HF sine sider, og me skriv ei sak til På høyden.

2. FFU og fakultetsstyret treng nye representantar frå gruppe B. Pål og Inga har sagt seg viljuge til å stilla til FFU og Benedikte stiller til fakultetsstyret.

3. STIP-HF vil arrangera ei uformell samling på Ad Fontes, Muntlig eller Kvarteret som semesteravslutning. Tentativ dato for denne samlinga er 28. mai kl 18. Meir informasjon er i kjømda.

Velkommen til psykSTIP og sluttperioden for stipendiater (Referat for STIP-HF 11.03.2013)

Oppmøte: Pål B. Svenungsen (leder), Magnus Dølerud, Inga H. Undheim, Silje Drevdal, Camilla S. Løvvik (psykSTIP) og Knut Melvær (sekretær)

  1. Camilla S. Løvvik ved Det psykologiske fakultet informerte om deres nyoppstartede gruppe og fikk en del informasjon om hvordan STIP-HF er organisert og hvordan vi jobber. Det er stemning for videre samarbeid mellom STIP-HF og psykSTIP.
  2. Rettigheter for stipendiater/kandidater i sluttperioden
    1. STIP-HF har vært i kontakt med forskningsadminstrasjonen på AHKR og spurt om hvilke rettigheter PhD-stipendiater har når arbeidskontrakten løper ut, samt hvilke rutiner som er innvolvert. Det ble informert at dette er en sak som ledelsen på AHKR har initert at dette tas videre opp med både fakultetet og univsersitetet sentralt. Dette skal også tas opp som egen sak i forsknings- og formidlingsutvalget (FFU) ved HF. STIP-HF kommer til å utarbeide forslag til konkrete tiltak og ta med disse til neste møte i FFU.
    2. Vi har fått lite informasjon fra Forskerforbundet og NAV. NAV innførte høsten 2012 at PhD-kandidater har rett på «individuell vurdering av søknad om dagpenger». STIP-HF vil skaffe mer informasjon om hva dette faktisk innebærer og tilgjengeliggjøre denne.