Allmøte og val i Stip-HF 30.1.15

30.1 vart det gjennomført allmøte og val til Stip-HF.

Sak 1: Terje presenterte årsmeldinga til Stip-HF.

Sak 2: Val. Det stilte 7 kandidatar til 6 plassar. Nytt Stip-HF for 2015 består av Sara Kohne (AHKR), Anna Watson (LLE), Jan Jacob Hoffmann (IF), Guro Sandnes (IF), Terje Breigutu Moseng (AHKR) og Benedikte Fjellanger Vardøy (IF). Takk til avgåande medlemmar, og lukke til til nye!

Sak 3: Anna Watson orienterte om møte i den nasjonale forskarskulen TBLR, der ho vart beden om å delta på vegne av stipendiatane. Konferansen som var planlagt i Rio de Janeiro har blitt avlyst, men det er planar om ein ny konferanse i New York i mai i år.

Sak 4: Det kom eit par forslag til saker for nye Stip-HF:

– Forenkla prosessane rundt cotutelle-grader

– Undervisning som inngår i PhD-graden: Det blir venta at ein skal undervisa utan undervisningserfaring. Kva kan ein gjera for å førebu kandidatane til dette arbeidet?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *