Referat frå møte i STIP-HF 21.2.2014

Til stades: Terje Moseng, Pål B. Svenungsen, Guro Sandnes, Inga H. Undheim, Knut Melvær, Benedikte Vardøy (sekretær)

  • På møtet i STIP-HF diskuterte me ei spørjeundersøking om rettleiingsforholdet. Knut lager eit utkast til spørjeundersøkinga, og i laupet av våren skal me senda denne ut til alle stipendiatane på HF.
  • Magnus Halsnes kom og fotograferte oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *