Nytt styre, allmøte & fest og Team Olsen (Referat STIP-HF 04.02.2013)

Oppmøte: Magnus Dølerud, Silje Drevdal., Inga H. Undheim, Håkon Tandberg, Pål B. Svenungsen, Knut Melvær (sekretær)

 1. Møteprotokoll godkjent.
 2. Konstituering av nytt STIP-HF-styre
  • Pål B. Svenungsen fortsetter som leder, og Knut Melvær fortsetter som sekretær. Magnus Dørerud, Silje Drevdal, Inga. H. Undheim og Håkon Tandberg er styremedlemmer.
 3. Evaluering av allmøte og fest
  • Enighet om møter bør holdes på Syndeshaugenskole eller på HF-bygget.
  • Passe på at innkallingene er tilgjengelige og tydeligere i henhold til saker og tidsrom.
  • Lokkemat (bokstavelig talt)
 4. Forberedelser til møte med Team Olsen
  • Team Olsen har i forbindelse med valgkampen spurt om et åpent møte med STIP-HF for å høre om hvilke ønsker og tanker Ph.d.-kandidater på Det humanistiske fakultet har om universitetet og hvilke ønsker man har for UiB som forskningsinstitusjon, utdanningsinstitusjon og arbeidsplass fremover.
  • Møtet arrangeres 13. februar. STIP-HF møtes mandag 11. februar for å forbedre møtet. Inviterer til innspill og tanker fra alle.
 5. Eventuelt
  • Navnet STIP-HF reflekterer ikke godt nok at vi også representerer eksternfinansierte Ph.d.-kanditater. Forslag om sak til neste møte om navneendring.
  • Har vi god nok kontakt med Ph.d.-kandidater fra utlandet? STIP-HF skal inkludere denne gruppen i større grad fremover.

Nytt STIP-HF

 • Pål Svenungsen

  Pål Svenungsen

  Knut Melvær

  Knut Melvær

 • Silje Drevdal

  Silje Drevdal

  Magnus Dølerud

  Magnus Dølerud

 • Håkon Tandberg

  Håkon Tandberg

  Inga Undheim

  Inga Undheim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *