Referat fra STIP-HF Møte 24.10.2012

Oppmøte: Pål Svenungsen, Silje Drevdal, Inga Undheim, Stefan Olsson og Knut Melvær (sekretær)

Saksliste/referat:

 1. Evaluering av startdag
  • Bør arrangeres på engelsk neste gang
  • Passelig infomengde
  • Det bør være en bedre presentasjon av alle forskningskoordinatorene
  • Bra med en veiledningsrefleksjonsdel
  • Det bør bli en bedre STIP-HF presentasjon, spesielt mtp. aktiviteter
 2. Planlegging av STIP-HF aktiviteter
  1. Møte om 5-sp emner i overførbare ferdigheter, tirsdag 29.10 kl. 12
   • Evaluering av Startdag?
  2. Julefest
   • På universitetet, finne et fint lokale
   • STIPHF fikser mat/catering, velkomstdrikk, deltakere tar med drikkevarer selv.
   • Bindende påmelding
   • En gang før 15. des
   • JuleQuiz m/premier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *