Tag Archives: oppstartsdag

«Oppstartsdag og Sjeldent Spurte Spørsmål» – Referat: 16.08.2013

 • Oppstartsdag
  • Samme opplegg som forrige gang
  • Engelsk tilpassning
  • I begynnelsen av oktober
  • STIP-HF skal presentere seg selv
  • Panelsamtale om veiledning
 • Hvordan få til en bedre informasjonsflyt for Ph.d.-er?
  • SSS (Sjeldent Spurte Spørsmål)
   • Studentwebspoeng
   • Frie studiepoeng
   • Egenmelding hvor ofte, sykefraværpraksis
   • Ferieavvikling
  • Strukturere informasjon på nettet etter de konkrete utfordringene man har i arbeidshverdagen
  • Spørsmål som:
   • Er du syk?
   • Har du vært på konferanse?
   • Skal du kjøpe inn utstyr?
   • Har du kjøpt inn bøker?
   • Skal du på utveksling?
   • Har du dårlig tid
   • Skal du disputere
   • Nærmere det seg halvtårsvudering
   • Trenger du permisjon?
   • Har du problemer med veileder
   • Har du lyst til ta et emne?
   • Pliktarbeid
   • Har du lyst til å engasjere deg?
 • Planer for høsten vi må komme tilbake til:
  • Julebord
  • Faglunsj