Author Archives: terjem

Referat fra møte i Stip-HF den 27.05.2015

Til stede: Terje, Guro, Anna, Sara

 1. Vi diskuterte innspill til et høringssvar som stiller seg kritisk til regjeringens forslag til endring i ”Beregning av tjenestetid for stipendiater” (pkt. 5 ”Høring – Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften”). Denne saken ønsker vi for øvrig også å diskutere på allmøte den 5. Juni, der vi inviterer en representant fra enten Forskerforbundet eller Norsk Tjenestemannslag.
 1. ”Høring – Utkast til Strategi ved HF 2016-2022”

Vår diskusjon om høringssaken gikk i hovedsak ut på et ønske om at det bygges ut et større  avsnitt under: ”Forskning: sterke forskningsmiljøer og internasjonal orientering”, der det på en bedre måte tydeliggjøres konkrete mål for forskerutdanning ved HF. Vårt notat til saken følger snart.

 1. Orientering om allmøte og sommerfest à fredag 05. juni kl. 14.30, rom 400 på HF-bygget
 1. Plan om å kontakte Dekanatet for en annen lunsj med oss i dette semesteret
 1. Anna kom med et forslag om å synliggjøre Stip-HF på en bedre måte
 1. Guro orienterte om besøket hos stipendiatene på Griegakademiet

 

Summary of the STIP-HF meeting 27.05.2015

 • We discussed our consultation response to the hearing on a modification in the estimation of the period of service for Ph.D. fellows, and to the hearing on a draft of the Faculty’s strategy for 2016-2022. Both hearings are unfortunately in Norwegian.
 • short orientation about the general meeting and end of term celebration which will be on friday 5 June at 14.30, room 400 at the HF-buidling
 • we will propose a second lunch with the deanery
 • Anna made the suggestion to improve STIP-HF’s visibility
 • Guro informed about her visit at The Grieg Academy.